Przez setki milionów lat życie na lądzie było zdeterminowane przez następujące po sobie dzień i noc, światło i ciemność. Fotosynteza czy proces wzrostu roślin zależą od tego właśnie cyklu. Wszystkie zwierzęta zależą z kolei od roślin.

Kilka lat temu w pewnym serialu dokumentalnym zespół naukowców i inżynierów spekulował, co mogłoby się stać z Ziemią, gdyby nagle zniknęli z niej ludzie...

Raport „Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health”, poświęcony powiązaniom między różnorodnością biologiczną a zdrowiem publicznym pokazuje, że ochrona tej pierwszej ma pozytywny wpływ na to drugie.

Eksperci ONZ i obrońcy przyrody na całym świecie wzywają do podjęcia pilnych działań w celu powstrzymania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, podkreślając jego negatywny wpływ na ptaki morskie i wędrowne.

Jeszcze tylko 1/4 powierzchni lądowej Ziemi pozostaje wolna od działalności człowieka. Wedle prognoz w roku 2050 wskaźnik ten spadnie do 1/10.

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności