Odpady Wyzwania i szanse gospodarowania odpadami

Wytwarzamy ogromne ilości odpadów: spożywczych, budowlanych i przemysłowych. Wyrzucamy stare telewizory, pralki, torby plastikowe, papier, odpady sanitarne, ubrania i meble, a ostatnio także maseczki ochronne i rękawiczki. Przeciętny Polak wytwarza ok. 315 kg śmieci komunalnych, podczas gdy średnia dla Europy to 481 kg na osobę.

Mieszkańcy krajów o wyższym PKB wytwarzają znacznie więcej odpadów niż my, ale lepiej radzą sobie z ich segregowaniem i przetwarzaniem - w Niemczech niemal 70% wszystkich odpadów jest poddawanych recyklingowi, w Polsce póki co jedynie 33,8%.

Dlaczego gospodarowanie odpadami to tak istotna kwestia dla naszego środowiska, ale także dla naszej gospodarki? Jakie wymierne korzyści może przynieść m.in. odpowiednie przetwarzanie bioodpadów?

W dobrym kierunku

Jako pojedyncze gospodarstwa domowe musimy zatem starać się, aby po pierwsze - ilość odpadów komunalnych nie wzrastała, a po drugie - aby jak najwięcej z nich zostało poddanych recyklingowi. Sytuacja zmierza w dobrym kierunku, w 2006 roku jedynie 7% odpadów w naszym kraju było przetwarzanych, dziś jest to prawie 34%. Poziom recyklingu w naszym kraju wzrasta, jednak dzieje się to zbyt wolno - wymagania unijne nakazywały, aby do 2020 roku 50 % odpadów było poddawanych przerobowi.

Dla wspólnego dobra

Niewłaściwa gospodarka odpadami zagraża środowisku, czyli w konsekwencji naszemu zdrowiu i życiu. Nieodpowiedzialne działanie zanieczyszcza powietrze i wodę, przyczynia się do zmian klimatu i niszczy ekosystemy. Metan unoszący się ze składowisk to silny gaz cieplarniany, a źle zabezpieczone odpady zanieczyszczają glebę i wodę.

Ponadto olbrzymia część odpadów na świecie jest przedmiotem nielegalnych transakcji, trafia do mórz i oceanów, a stamtąd na nasze talerze w postaci mikro plastiku.

Wymierne korzyści z recyklingu

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to nie tylko poprawa sytuacji naszego środowiska, ale także czysta oszczędność zasobów i niwelowanie strat gospodarczych. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad dalszym losem wyrzuconych rzeczy, a przecież możemy zacząć myśleć o odpadach jako o kolejnym etapie użycia danego surowca.

Dobrym przykładem jest potencjał przetwarzania odpadów biodegradowalnych. W kontrolowanych warunkach w procesie fermentacji powstanie z nich biogaz oraz pozostałości, które mogą zostać wykorzystane jako nawóz, jak kompost. Wytworzony gaz, zamiast unosić się nad źle zabezpieczonym składowiskiem, może znaleźć zastosowanie przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej lub jako paliwo do pojazdów.

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności