Przez setki milionów lat życie na lądzie było zdeterminowane przez następujące po sobie dzień i noc, światło i ciemność. Fotosynteza czy proces wzrostu roślin zależą od tego właśnie cyklu. Wszystkie zwierzęta zależą z kolei od roślin.

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności