Gospodarka odpadami, ich recykling i składowanie to jedne z podstawowych wyzwań przed jakimi stoją państwa i samorządy. Wśród zadań do realizacji możemy wymienić m.in. minimalizowanie marnowania zasobów oraz ilości odpadów zalegających na wysypiskach i emitujących do atmosfery szkodliwe gazy.

Eksperci ONZ i obrońcy przyrody na całym świecie wzywają do podjęcia pilnych działań w celu powstrzymania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, podkreślając jego negatywny wpływ na ptaki morskie i wędrowne.

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności