Zaangażuj się w Łódzki Panel Obywatelski

Łódzki Panel Obywatelski to sposób podejmowania ważnych dla miasta decyzji przez losowo wyłonioną grupę mieszkanek i mieszkańców. Ich rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy, biorąc pod uwagę dobro wspólne wszystkich łodzian.

W tym roku grupa skupi się na zagadnieniach dot. kształtowania zieleni w mieście Łodzi, wspólnych działań Miasta i mieszkańców na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście oraz przeciwdziałania skutkom suszy przez Miasto. Szczegółowe informacje o Panelu znajdziesz na stronie Urzędu Miasta.

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności