Głosowanie internetowe na prace „Dzielnicy Bioróżnorodności”!

Dziękujemy za wszystkie prace złożone w konkursie „Dzielnica Bioróżnorodności”! Spośród 28 zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybrała 13 najciekawszych propozycji, które zostaną poddane głosowaniu internetowemu. 5 prac z największą liczbą głosów zostanie nagrodzona. Wszystkie propozycje są widoczne na interaktywnej mapie Dzielnicy Bioróżnorodności: http://zielonemiasto.online/dzielnica-bioroznorodnosci.

Zgłoszenia wytypowane do głosowania znajdują się na profilu https://www.facebook.com/NowaEnergiaDlaLodzi/. Prace są zamieszczone w galerii w poście https://www.facebook.com/NowaEnergiaDlaLodzi/posts/196842985187745 i można na nie głosować reakcjami. Głosowanie potrwa od 17 do 21 września! Wyniki wszystkich konkursów programu #ZzielonąEnergią dla Łodzi zostaną ogłoszone 23 września.

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności