Statystyczny Polak rocznie produkuje ponad 320 kg śmieci (a ilość ta z roku na rok rośnie). Zebrane razem wypełniłyby po brzegi duży salon! Odpady dosłownie nas zalewają, jednak jako świadomi konsumenci możemy mieć duży wpływ na zmianę tego stanu rzeczy. W jaki sposób? 

© 2022 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności